De ondersteuning is

oplossingsgericht en resultaatgericht

Tussenevaluatie

Startgesprek

Eindevaluatie

Uitgangspunten begeleiding

Het handelen van de docent staat centraal.

Alle ondersteuningsgesprekken zijn vertrouwelijk. Over de inhoud wordt niet met derden gesproken zonder dat de betreffende docent hiervan op de hoogte is. De docent is zelf verantwoordelijk voor zijn toekomst en kan deze voor een deel zelf beĆÆnvloeden. De docent kan het beste zelf met eventuele ondersteuning van leidinggevende/directie, zijn eigen ondersteuningsvraag en leerdoel bepalen.

Er is sprake van gelijkwaardigheid. Er wordt uitgegaan van samenwerking tussen twee unieke mensen vol mogelijkheden.

Werkwijze

Over de inhoud en duur van het traject worden vooraf afspraken gemaakt.

In de meeste gevallen duurt een traject 10 weken. Wekelijks vindt er een klassenobservatie en nabespreking met de docent plaats.


Filmen tijdens de observaties is een van de mogelijke interventies gedurende het traject.


Na 5 weken wordt er geƫvalueerd; eerst met de docent daarna met de opdrachtgever. Hierna kan ervoor gekozen worden om het traject eventueel aan te passen.

Integriteit

Ik bouw een vertrouwensrelatie op en behoud deze.

Ik ben eerlijk, betrouwbaar, oprecht en transparant in mijn handelen.

Ik ga zorgvuldig om met informatie over en van de docent.


Respect

Ik laat ruimte voor eigen beslissingen van de docent.

Ik houd rekening met het ontwikkelingsniveau en mogelijkheden van de docent.

Er is sprak van gelijkwaardigheid en ik erken het recht op eigen keuzes maken.

Ik kom op voor de belangen van de docent maar houd ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord en werk niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen en organisaties of anderen die respect verdienen.

Verantwoordelijkheid

Ik onderken de positie die inherent is aan mijn werk.

Ik houd altijd de ontwikkeling en het belang van de docent in gedachten en onderneem niets dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.

Professionaliteit

Ik reflecteer en pas zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting ik me als mens en ondersteuner ontwikkel, om zelf optimaal te blijven functioneren.


Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek


dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl 


Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)


kvk 65488873