Over mijzelf

Mijn naam is Dineke van der Wal. Getrouwd en moeder van twee schoolgaande kinderen.  Ik ben woonachtig in Velserbroek.


Sinds 1999 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben gestart als leerkracht en al snel doorgegroeid als intern begeleider. Eerst op een reguliere basisschool en later op school voor speciaal basisonderwijs.


In mijn functie als intern begeleider heb ik leerkrachten gecoacht bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen.


Omdat ik het belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen heb ik in 2005 de opleiding gedragsspecialist afgerond en heb ik in in de afgelopen jaren diverse cursussen gevolgd (o.a consultatieve leerling begeleiding en opbrengstgerichte feedback).

Na het afronden van de opleiding Master Ecologische Pedagogiek (Med) (2014), vond ik het tijd worden om een volgende stap in mijn carrière te maken. 


In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Hier ben ik werkzaam als trajectbegeleider en begeleid ik kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 


Omdat ik het ondersteunen van leerkrachten/ docenten begon te missen, ben ik een eigen bedrijf gestart dat erop gericht is om docenten te ondersteunen op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen.


Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek


dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl 


Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)


kvk 65488873