Mijn tarief

De ondersteunende begeleiding kost €85,00 per uur exclusief reiskosten.

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is als kleine ondernemer vrijgesteld van omzetbelasting, waardoor geen BTW geoffreerd en gefactureerd zal worden.


Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek


dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl 


Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)


kvk 65488873