Een docent heeft vele kwaliteiten

nodig om goed te kunnen presteren

Onderwijzen is een prachtig, veelzijdig beroep. Er wordt veel verwacht van docenten. Zoals het omgaan met volle klassen, veeleisende ouders, inspecties, piekmomenten en  veel verschillende taken.  Als startende docent komt er vaak een grote hoeveelheid aan  werkzaamheden op je af, waar tijdens de opleiding niet of nauwelijks  de nadruk op lag. Ook bij ervaren docenten kan na verloop van tijd het onderwijzen  minder soepel verlopen.

Wanneer kun je een beroep doen op mijn ondersteuning:

Als je graag iemand mee laat kijken naar je huidige klassenmanagement   en/of pedagogisch handelen.

Als je merkt dat orde houden niet meer vanzelf gaat en  hier graag tips voor wil.

Je wilt graag handvaten krijgen om om te gaan met de verschillen aan gedragsproblematiek, 

Het handelen van de docent of leerkracht staat centraal

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek


dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl 


Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)


kvk 65488873